Hulmutimi i tregut

Per cfare behet fjale

Ajo qe cdo sipermarres do te donte te dinte : cfare mendojne konsumatoret per kompanine time dhe sherbimet e mia?

Nëpërmjet sondazheve të tregut të hartuar sipas kritereve të sakta analitike, Fiber i lejon markave që ju besojne per te marre informazione te strukturuara ne lidhje me tregun , në mënyrë që të arrihet një vizion i caktuar i kënaqësisë së klientit.

Një mjet i vlefshëm për përmirësimin e procesit të ndërveprimit në mes të konsumit, produktit dhe kompanisë!

Si funksionon

Çdo hulumtim i tregut bazohet në një përkufizim të saktë të aktorëve socialë të përfshirë.
Përgatitja e pyetësorit, mbledhjen e të dhënave dhe përpunimin statistikor të të dhënave, janë të strukturuara në bazë të objektivave të hollësishme për të përcaktuar sjelljet e opinionin e audiencës se synuar.

Sondazhet sasiore dhe cilësore – të kryera nga personeli specializuar i Fiber - bëjne të mundur analiza përgatitore, eksploruese, krijues dhe diagnostifikuese, të bjerë në bazë të nevojave të kompanisë në lidhje me çështjet specifike të tregut.

Perse eshte pika jone e forte

Analiza statistikore, sondazhet dhe analizat cilësore janë të përcaktuara të menaxhuara me ashpërsi absolute, pa neglizhuar komponentet psikologjike te perdoruesiit me të cilin bashkëveprojnë.

Çdo hulumtim i tregut i kryer nga Fiber është zhvilluar nga ekspertët tanë në përputhje me nevojat dhe objektivat e klientit (publik apo privat), duke përdorur software të avancuar teknologjikisht dhe me qëllim per te marre rezultateve analitike te vërteta

Sondazhet më të sigurta për të sulmuar në treg në mënyrë optimale!

Sherbime te tjera

Investojme me cilesi per te qene per klientet tane nje investim me cilesi. Zbuloni shërbime për bizneset!

adminHulmutimi i tregut