Help Desk

Per cfare behet fjale

Help Desk është një shërbim qe kryhet nga operatorët tanë të specializuar, të cilat – të bazuar në përvojën e tyre te fituar – zgjidhin telefonikisht problemet e perdoruesve qe ju drejtohen.

Troubleshooting, fjalë për fjalë “eleminimi i problemit“, është një proces në të cilin ne identifikimin e shkakut ndjek nje nderhyrje zgjidhese per te operuar ne kohe te shkurter.

Një mjet kyç për të afruar markën tek klientela për të siguruar nje mbështetje efektive dhe të vazhdueshme, duke rritur – në të njëjtën kohë – cilësinë e perceptuar nga përdoruesit.

Si funksionon

Teknikisht eksiztojne dy tipe help desk, te percatuar te paret dhe te nivelit te dyte.

Ne rastin e pare eshte klienti i cili i jep zgjidhje problemit , duke vepruar personalisht ose duke drejtuar perdoruesin sipas nje procedure “a step”. Procedure kjo qe lejon indetifikimin e mosfunksionimit dhe kerkimin e njekohshem te shkakut te saj , fale eleminimit gradual te shkaqeve te mundshme.

Në rastin e dytë, ku do të vendos operatori detyrën e shërbimit të klientit “niveli i dyte“, hyn ne lojë një ekip specialistësh, të gatshëm për të gjetur shkaqet e problemit në mënyrë për të zgjidhur atë sa më shpejt.

Pse eshte pika jone e forte

Duke menaxhuar kontaktin telefonike me profesionalizëm dhe kompetencë, operatorët Fiber arrijnë të identifikojnë menjëherë problemin, duke siguruar ndihmë të menjëhershme.

Një sistem i saktë i trouble ticket monitoron kërkesat e konsumatorëve në kohë reale, trajtimin e raporteve me klasifikim departamentet e ndryshme të mbështetjes teknike.

Duke garantuar konkretshmeri dhe kompetence per te demostruar besim!

Sherbime te tjera

Investojme me cilesi per te qene per klientet tane nje investim me cilesi. Zbuloni shërbime për bizneset!

adminHelp Desk