Rruajtja e dokumentave –menaxhim dokumentash

Per cfare behet fjale

Dosjet leter jane nje kujtim i vjeter .Ne saje te magazinimit elektornik , legjislacioni bën të mundur dixhitalizimin e documentave tatimor dhe llogaritar ne menyre qe te garantoje ne kohë vlefshmërinë ligjore të një dokumenti elektronik.

Në të njëjtin drejtim janë sistemet e menaxhimit dokumental, platformat software që ju lejon të organizojë ruajtjen dhe menaxhimin e dokumenteve apo përmbajtje të tjera të ndërmarrjes.

Si funksionon

Magazinimi elektronik dhe menaxhimi dokumental, nepermjet platformes se menaxhimit dokumental përdorues miqësore, lejojne te kursesh në shpenzimet e shtypjes, ruajtjes dhe arkivimit.

Procesi i “i vendosur ne norme” të dokumenteve është nëpërmjet nënshkrimit dixhital dhe markes se perkoheshme . Këto konsistojne ne te berit te pandryshueshem nje dokument elektronik.

Pse eshte forca jone

Fiber ka zhvilluar zgjidhje për një proces korrekt dhe te plote te ruajtjes elektronike dhe menaxhim dokumentash përmes burimeve të aftë për të vazhduar me saktësi dhe organizimit me digjitalizimin e dokumenteve.

Pofesionalizmi dhe vëmendja në përpunimin e të dhënave janë të garantuara në çdo fazë, duke shmangur rrezikun e shperndarjes dhe për të siguruar privatësinë dhe sigurinë e nevojshme.

Sherbime te tjera

Investojme me cilesi per te qene per klientet tane nje investim me cilesi. Zbuloni shërbime për bizneset!

adminRruajtja e dokumentave –menaxhim dokumentash